Psychoterapeuta – poważny zawód

Bardzo wiele osób myli określenia psychoterapeuta i psycholog. To zadziwiająco często występujący błąd, a przecież różnica jest widoczna gołym okiem i banalna do zrozumienia. W najłatwiejszym skrócie, psychoterapeuta to człowiek, który praktykuje techniki psychoterapeutyczne, by pomóc osobom, którzy mają trudności psychiczne. Pomaga on w lepszym poznaniu siebie, samorozwoju i zrozumieniu własnych emocji oraz nastrojów. Samo określenie utworzono od greckich wyrazów ?therapein?, co znaczy leczyć i ?psyche? oznaczającego duszę. Według prawa polskiego  psychoterapią mogą trudnić się wyłącznie jednostki posiadające do tego stosowne dyplomy. Ktoś trudniący się taką praktyką ma za cel polepszyć umiejętność samokontroli leczonego, ułatwić mu radzenie sobie z lękami oraz stresem, nauczyć go umiejętności tworzenia relacji i podwyższyć samoocenę. Niejednokrotnie psychoterapeuta oferuje pomoc, której nie da się otrzymać w innym miejscu. Psychoterapia odbywa się  przeważnie w pod postacią regularnych, prywatnych spotkań, tak zwanych sesji. Dobrze wiadomo, że zawodu tego nie może wykonywać każdy człowiek. Nieodzowna jest zdolność zaangażowania się w problemy klienta, zdolność uważnego słuchania i nawiązanie ścisłej więzi, lecz z drugiej strony trzeba zachować zdolność obiektywnego analizowania i profesjonalny dystans. Jest to praca wymagająca i odpowiedzialna nic zaskakującego, że koszty sesji bywają wysokie. Trzeba jednak wydać te pieniądze, gdy chodzi o nasze zdrowie psychiczne.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.