Widoczność na drogach – obowiązkowe odblaski

Czy odblaski będą od nowego roku obowiązkowe na drogach?
Z statystyk policyjnych wynika jasno, że w 2010 roku w incydentach drogowych w Polsce zginęło prawie 4 tysiące osób. Wśród tej grupy aż 30% to piesi. Jak wynika ze statystyk jest to dość szeroka grupa, a taki pieszy podczas incydentu ma skromne szanse na wyjście z niego cało.
Politycy pragną wprowadzić wiele wyjść poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odblaski są jednym z rozwiązań. Miało by ono polegać na tym, że piesi ? w szczególności po zmroku, są bardzo słabo zauważalni na naszych trasach.
Powołanych jest pięć głównych elementów. Najważniejszym z nich jest naturalnie edukacja wszystkich obywateli. A wszak każdy z nas, będąc uczestnikiem ruchu drogowego musi rozumieć, co zrobić, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Następnymi elementami jest: bezpieczne szybkość, zachowanie trzeźwości przez kierujących, dobry stan techniczny samochodów, niechronieni użytkownicy dróg.
Kompletny plan ma za zadanie zminimalizowanie ilości ofiar śmiertelnych, oraz ilość wypadków, które zdarzają się na drogach z udziałem pieszych

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.