Zamawianie nagrobka

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciężkim przeżyciem dla rodziny i przyjaciół. Po wyborze cmentarza i pogrzebie wielu żałobników decyduje się na zamówienie porządnego nagrobka. To jak ma wyglądać, determinowane jest w głównej mierze zebranymi oszczędnościami, ale zależy również od samego kamieniarza.

Na koszt nagrobka wpływ ma jego okazałość oraz rodzaj użytego surowca. Wielkość najczęściej nałożone przez zarząd cmentarza. Aktualnie najbardziej popularnymi materiałami jest marmur i granit. Zlecający wykonanie ma możliwość wyboru rodzaju napisów. Najczęściej zlecane to te wyżłobione, a następnie wypełnione złotą lub srebrną farbą. Oprócz nich dostępne są także litery mosiężne. Typowe informacje o zmarłym umieszczane na tablicy nagrobkowej można poszerzyć o epitafia lub prośby o modlitwę. Na koszty postawienia nagrobka wpływ mają także specjalne zdobienia, takie jak rzeźby, wazony czy figury.

Warto jednak wyraźnie podkreślić, że wymiary nagrobka w Polsce są najczęściej bardzo podobne. Zakładom kamieniarskim zależy na, jak największych rozmiarach, gdyż im więcej materiału użyją, tym większy uzyskają zysk. Być może z tego chyba wynika, że nasze cmentarze wyglądają jak skład granitu, aniżeli miejsca pochówku. Za granicą cmentarze prezentują się całkiem inaczej. Po pierwsze są zdecydowanie mniejsze, a na tablicach umieszcza się dodatkowo zdjęcie wspominające zmarłego. Zwraca uwagę także większa ilość zieleni i dużo kwiatów. Polskie społeczeństwo nie jest  przygotowane na tak znaczne zmiany. Nie można zatem przypuszczać, aby cmentarze zmieniły w najbliższej przyszłości swoje oblicza.
?

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.