Tłuczeń kolejowy

Do kruszywa zaliczamy także tłuczeń kolejowy, który jak wskazuje nam nazwa wykorzystywany jest przy budowie i ulepszaniu nowych i istniejących już torów kolejowych. Oczywiście ten rodzaj kruszywa także musi spełnić określone warunki, mieć odpowiednie właściwości itd., aby mógł zostać użyty w budownictwie kolejowym, gdyż nie każde kruszywo może zostać w tym celu wykorzystane. Przede wszystkim musi być ono twarde, odporne na ścieranie i nacisk, mało nasiąkliwe jeśli chodzi o wodę, ale też wysoko mrozoodporne, ale nie bez znaczenia jest też fakt, że tłuczeń kolejowy nie może pochodzić ze skał, które są mało odporne na działanie nie tylko wody, ale także i powietrza. Zastanawiać się można czy takie skały istnieją, ale istnieją z tym, że ich pochodzenie musi być ściśle określone i nie da się dla bezpieczeństwa zastąpić ich czymś innym zwłaszcza, że cena nie jest bardzo wysoka, a kupuje się go w tonach.

Nie każda linia kolejowa jest taka sama, bo zależne jest to od rodzaju pociągów, jakie będą przede wszystkim przejeżdżać i od tego jaki rodzaj linii kolejowej jest budowany. To właśnie rodzaj linii kolejowej określa grubość i szerokość tłucznia kolejowego, której ma zostać użyty, a często też i jego rodzaj czyli to z jakich skał powinien pochodzić. Niezależnie od tego jaka droga jest budowana to bezpieczeństwo jej przyszłych użytkowników powinno być dla budowniczych priorytetem, dlatego materiały, jakich używa się w tym celu mają i muszą mieć określone warunki, które dodatkowo określają przepisy i normy prawne, co pozwala na uniknięcie oszustwa i zbudowanie drogi asfaltowej czy kolejowej na najwyższym do osiągnięcia poziomie.

Pokłady kolejowe, które ułożone są na odpowiedniej podsypce czyli warstwie, która składa się z tłucznia kolejowego będą nam dłużej służyć, a tym samym też pociągi, które po tak przygotowanych torach będą się poruszać. Tłuczeń kolejowy to bardzo ważny materiał budowlany, Nikt z nas nie lubi jeździć, a nawet chodzić po drodze w, której jest pełno dziur i nierówności, a niekiedy nie ma ich jak ominąć i to samo dotyczy linii kolejowych z tym, że tam różnice poziomów w terenie muszą zostać, jak najbardziej wyrównane dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy pasażerów, jak i też pociągów towarowych.

Osiągnięcie tego stanu i układu linii kolejowych wymaga ściśle dopracowanych projektów, które uwzględniają ukształtowanie terenu, a przez to ilość tłucznia kolejowego i innych elementów, które składają się na całość po, której poruszają się pociągi.

Category: Inne  Tags:
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.