Stresująca praca

W skali od 1-10, gdzie 10 określa najwyższą, jak szacujesz swoje zadowolenie i spełnienie z aktualnej roboty lub zawodu z jakim jesteś złączony?
Wszyscy pragniemy być szczęśliwi i zaspokojeni z pracy, która wykonują, ale wiele ludzi pracuje tylko dla ogromnej płacy, która nie daje im zaspokojenia i czasem wręcz ich praca denerwuje.
Oni nie są zaangażowani w obowiązki zawodowe, są oni albo znużeni albo przytłoczeni stresem, a oni po prostu nie posiadają nijakiego celu ani większej wizji tego, co wykonują.
Więc jak potrafilibyśmy znaleźć więcej radości z naszej karierze?
Pomógłby jakiś psycholog albo jakaś książka, poradnik. Książka “Szczęście w Pracy: Maksymalizacja psychologiczne kapitału na sukces” przez Jessica Pryce-Jones, oferuje wgląd, jak wydobyć, to szczęście i jak przekłada się to na zalety i korzyści dla naszego sukcesu w robocie.
Lektura definiuje szczęście jako “sposób myślenia, który pozwala zwiększyć skuteczność i osiągać swój potencjał. Można to przeprowadzić, pamiętając o wzlotach i porażkach podczas roboty osobiście albo z innymi”.
Okazuje się, że jest to w najlepszym biznesie organizacji, żeby zapewnić szczęście robotnikom. Radośni pracownicy są bardziej energiczni w wielu dziedzinach, takich jak motywacja, długoterminowość w miejscu pracy, poczucia własnej wydajności w robocie.
Według Pryce-Jones, szczęście w przedsiębiorstwie ma pięć kluczowych składników, o jakich mowa w 5CS:
1. Udział: Co człowiek robi w miejscu roboty i ich obowiązki. Wiąże się to z odczuciem dumy wypełnianiu poważnych zadań , żeby były sprawne i cenne. Jasne cele i ich realizacji.
2. Przeświadczenie: umiejętności danej osoby na stopień zmotywowania. Wiąże się to z tym jak ktoś reaguje na przeciwności i czy dąży do wykonania zlecenia.
3. Kultura: Jak porządnie jednostka zachowuje się w miejscu pracy. Posiada się różnorodne osobowości i pragniemy zastanowić czy odpowiada naszemu poczuciu kultury. Czy chcesz niezależności, albo polegania na innych? Czy wielbisz przeróbki i różnorodności, lub trwały system metod?
4. Zobowiązania: uniwersalny stopień zaangażowania w swoją prace. Odnosi się to do poczucia zamiaru i znaczeniu samej przedsiębiorstwa. Czy jest poczucie, że wykonujesz coś znaczącego i wartościowego? Czy uda się połączyć w misji i wizji kompanii?
5. Zaufanie: poziom ufności w siebie i jak identyfikują się ze swoją robotą. Czy jesteś pewny swoich możliwości i zdolności, aby tworzyć swoją prace? Zaufanie można wzmocnić za pomocą dodatniego stanowiska do siebie i wiary we własne możliwości. psycholog ursynów
Oto parę rejonów, które należy rozważyć, jeżeli chodzi o sposób podejścia do swojej pracy i jak można rozwijać i powiększać sprawność i wydajność.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.