Na ile świadomy jest rodzic wady wymowy swojego dziecka

Na wszechstronny progres dziecka wpływa przede wszystkim mowa. Jest niezbędnym narzędziem, który pozwala dziecku określać spowijający go świat na swój własny sposób. Dziecko na wczesnym etapie rozwoju jest niczym zdobywca bezimiennych kontynentów, a język pozwala mu na własne nazwania rzeczy i ludzi, jak owi podróżnicy na mapach. Język dziecku pozwala tworzyć własną tożsamość, określa go w stosunku “on”, a ” resztka świata”, a co istotne – mowa pozwala mu ustosunkować się do swoich potrzeb, prywatnych sądów i odczuć.
Już u dziecka w siódmym rok żywota powinna uformować się właściwa wokalizacja, luźna i regularna wyrazistość wszelkich tonów.

Jednakże w polskim społeczeństwie, gdzie nie przykłada się wielkiej wartości do odpowiedniej wymowy, dzieci przerażająco łatwy sposób łapią każde szkodliwe nawyki dorosłych. Tak samo jak oni, nie wysławiają się poprawnie według standardów języka polskiego, jednakże tego od dzieci, wieku nauczania podstawowego nie wymagajmy, jednakże wymagajmy od dzieci prawidłowej wymowy głosek i rozkładania akcentu.logopeda warszawa

Ażeby właściwie przeciwdziałać zaburzeniom mowy należy mieć wiedzę o etapach wzrostu dziecka, a w szczególności powinno się wiedzieć, że dziecko do siódmego roku życia rozwija swój aparat mowy. Logopedzi uczulają dorosłych opiekunów na czynniki warunkujące poprawny i zaburzony rozwój słuchu i mowy. Często rodzice pomijają skazę wokalizacji u swojego dziecka, wyjaśniając ją tym, że każdy tak wysławiał się i z wiekiem pewnie przejdzie. Nic mylnego, można to zakwalifikować do zasadniczego błędu jaki rodzice często popełniają.
Kiedy należy ocenić, że dziecko ma wadę wymowy?
Każdy logopeda odpowie na to zagadnienie zaczynając od akapitu – Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie. Elementarną strategią jaką sobie dziecko obiera do konstrukcji własnego języka – jest powtórzenie, przyswaja sobie każdy dźwięk jaki usłyszy w swoim sąsiedztwie. Rozwój mowy jest odizolowany na parę etapów:

– od narodziny – 1 roku żywota
– okres melodii-od 1 – 2 roku życia
– okres wyrazu-od 2 – 3 roku żywota
– okres zdania-od 3 – 7 roku żywota
– czas swoistej mowy dziecięcej.

W czasie konstrukcji mowy dziecka występuje wiele kłopotów, na które każdy natknął się. Są to ułomności generyczne u dziecka:

-Seplenienie czyli nieścisła wokalizacja głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź.
-Reranie czyli nieregularna realizacja głoski r. Głoska ta może być artykułowana jako l, j lub po prostu porzucana.
-Bezdźwięczność polega na wyrażaniu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, np. woda-fota, noga-noka, żaba-szapa, dzieci-cieci.
-Jąkanie jest bardzo często występuje.

Zaburzenia niedogodności wokalizacji często są powodem wolnej adaptacji dziecka w nowym środowisku jak przedszkole czy szkoła podstawowa. Do tego może komplikować linijny postęp w szkole i nie daje szans na doskonałe osiągnięcia w szkole. Dzieci z wadą dykcji uzyskują gorsze efekty aniżeli ich potencjał, który by na to wskazywał.

Rola rodziny w rozwoju mowy dziecka ma naczelne znaczenie, to oni są pierwszymi nauczycielami, to od nich czerpie wzorce. Jednakże rodzice często nie są świadomi wady wymowy u swojego dziecka, wydaje się im, że mówi prawidłowo, a w rzeczywistości są tak osłuchani, że nie słyszą wykrzywień, które występują u dziecka. Dla tego na wczesnym etapie rozwoju mowy dziecka są wskazane profilaktyczne wizyty u logopedy. Tak ścieżka jest słuszna, logopeda ma monitoring, który zezwoli na uchwycenie nieobecności na wczesnym etapie rozwoju i ich wyeliminowania zawczasu bez przykrych konsekwencji które mogą się pojawić wieku dojrzewania.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.