Jak oddziałuje tempo pracy na więzy społeczne?

Ludzie jako zwierzę, które żyje w stadzie wiążą silne relacje między członkami gromady. Czasami te relację są mocniejsze pomiędzy konkretnymi członkami, ale generalnie świadoma odpowiedzialność za przetrwanie stada jest u każdego z nich mocna i naczelna.
Różne są rodzaje więzów i struktur społecznych. Człowiek jako indywiduum dokonuje wyboru struktury, która pozwolą mu się w nich realizować się i posiadać poczucie bezpieczeństwa.

I tak można ustalić ludzi, dla których wartością samom w sobie jest, to że są członkami wyjątkowej dla nich subkultury i te więzy mogą być silniejsze niż więzy rodzinę. Spaja ich motyw przewodni jakim może być ciasna, zamknięta gromada jak np.: zakon rycerski. Są też ludzie, którzy nie wyobrażają sobie życia poza własnym mieszkaniem i świat, który pędzi w zastraszającym tempie ich przeraża. Mało ważny jest wariant struktury i więzów społecznych, w które wiążą człowieka. Ważne jest aby w nich być i żyć.
Co raz częściej napotyka się ludzi, którzy są wykluczeni z życia między ludźmi. Ludzi, którzy mają problemy z egzystencją w społeczeństwie. Ludzi, którzy ryglują się w mieszkaniu i jednym przyjacielem jest przerzucający obrazy odbiornik telewizyjny.
Dla ludzi ze poprzednich pokoleń jest to osobliwe zjawisko, że trzydziestoparoletni człowiek jest samotny, że nie ma grupy kolegów lub co najmniej kilku pewnych ludzi. psychoterapia warszawa Jest coś czym zaawansowane wiekiem pokolenia, górują nad teraźniejszymi – brak telewizorów, bezużytecznych rozrywek powodowały, że ludzie częściej siebie potrzebowali i byli uczciwi, nie ukrywali swoich pobudek za oszustem i niedopowiedzeniami, które prowadzą do nadwyrężenia, a w konsekwencji do rozpadu struktury rodzinnej.
Bycie członkiem organizacji społecznej jest potrzebne dla równowagi psychicznej. Intencjonalność tego, że można liczyć na pomoc bliskiej osoby, powoduje, że stan zdrowia psychicznego jest stały. Lecz w teraźniejszych zwariowanych czasach, w których praca na wysokich obrotach jest trendem rozwoju dla wielu młodych ludzi – jest swego rodzaju ślepą uliczką. Psychiatrzy ostrzegają przed przesadnym dążeniem za kasą. Duże tempo wywołuje, że człowiek systematycznie się odcina o struktur społecznych, biegnie na oślep (w pewnym momencie trafi na ścianę, z którą sobie nie poradzi). Jest to paranoja, która wynika z poczucia posiadania wysokiego statusu społecznego. Cel obrany i zdobycie go za wszelką ceną ma zgubny wpływ na człowieka. Sam usuwa się z bycia między ludźmi, zamknięty na kontakty z innymi ludźmi, przekłada się na oporne relacje z otoczeniem. Alienacja jak możemy zakładać – prowadzi do depresji.
Jest to choroba cywilizacyjna, tak obcą poprzednim pokoleniom. Sięganie po narkotyki, kłopoty z alkoholem są skutkiem prędkiego tempa życia. Szybko pracują, to szybko w niewysublimowany sposób próbuje się relaksować. Zerwane więzy społeczne i problemy które męczą ludzi o takim podejściu do życia będzie łatała psychoterapia warszawa. Zdarza się to w momentach bardzo zawikłanych dla danej jednostki, w momentach, kiedy ratunek od psychiatry może nadejść za późno.
Życie dorosłego człowieka nie jest pozbawione stresu. Niekiedy stres uzyskuje wymiary wielkie góry, ale jeżeli ma się ludzi, na których możesz się zwrócić, to tą presje uda się wyładować w sposób naturalny, bez pomocy używek. Dla tego tak ważne jest, żeby konstruować prawidłowe relacje z różnymi ludźmi na wszystkich poziomach życia.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.