Tłumacz przysięgły – jak nim zostać

Zawód tłumacza może wykonywać osoba, która zna bardzo dobrze języki obce. Bardzo ważnym warunkiem, który musi być spełniony aby zostać tłumaczem jest ukończenie studiów na kierunku filologia obca.
Osoba pracująca jako tłumacz musi posiadać umiejętności  interpersonalne, dużą wyobraźnię, dokładność oraz wrażliwość na słowo. Inne umiejętności będą potrzebne w zależności od wybranej specjalizacji translatorskiej np. tłumaczenia przysięgłe, literackie, tłumacz kabinowy, symultaniczny.

Jakie czynności wykonuje tłumacz przysięgły ? Tłumacz taki  sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski i odwrotnie z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia w tym zakresie, sporządzone przez inne osoby.
Ponadto sporządza poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdza i poświadcza odpsiy pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby, dokonuje tłumaczenia ustnego.
Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje wykonywanie tego zawodu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że obecnie najbardziej popłatną specjalizacją są tłumaczenia przysięgłe.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.