Archive for » Luty, 2013 «

Struktura sektora finansów publicznych

finanseFinanse publiczne są rozległą dziedziną, która traktuje o publicznych zasobach pieniężnych. Przedmiotem nauki o finansach publicznych są nie tylko reguły odnoszące się do publicznych zasobów pieniężnych, ale także procesy związane z ich gromadzeniem i rozdysponowaniem oraz skutki gospodarcze, społeczne i polityczne będące następstwem operacji środkami publicznymi. more »

Najlepsze osłony okien

żaluzje rzeszów

Nie istotne jak wyśmienicie wygląda Twój dom i jak perfekcyjnie jest urządzony. Na pewno mini rolety magnetyczne sprawią, że Twoje pomieszczenie będzie jeszcze świetniej się prezentowało i będzie więcej użyteczne. Magnetyczne mini rolety są uważane za doskonałą alternatywę przystrajania okien. Często wykorzystywane są w malutkich oknach i są tańsze aniżeli odmienne typy zasłon, rolety czy żaluzje. Jednakże pod względem opcji, magnetyczne mini rolety są na równi z najdroższymi roletami, żaluzjami itp. more »

Emigracja ludzi w odniesieniu do turystyki

Przez termin emigracja rozumie się, w ujęciu encyklopedycznym, wyjazd z ojczyzny do innego państwa w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pewien czas, niezależnie od tego, czy ze względów ekonomicznych, czy politycznych. W literaturze przedmiotu spotyka się traktowanie terminów ?emigracja? i ?wychodźstwo? jako synonimów. Tę zamienność rozszerza się również o określenie ?uchodźstwo?, choć dotyczy ono raczej ucieczki w związku z zagrożeniem, szczególnie w przypadku najazdu i wojny lub prześladowań religijnych. more »

Jakie warunki muszą być spełnione, aby umożliwiały budowę domu?

Określone warunki terenowe umożliwiają też budowę domków jednorodzinnych poza rejonami intensywnej zabudowy (np. mieszkania służbowe dla pracowników przedsiębiorstw leśnych, domki na terenach rekreacyjnych itp.). W takich przypadkach można uzyskać zgodę na budowę domku 0 bardziej zróżnicowanej bryle. more »