Jakie warunki muszą być spełnione, aby umożliwiały budowę domu?

Określone warunki terenowe umożliwiają też budowę domków jednorodzinnych poza rejonami intensywnej zabudowy (np. mieszkania służbowe dla pracowników przedsiębiorstw leśnych, domki na terenach rekreacyjnych itp.). W takich przypadkach można uzyskać zgodę na budowę domku 0 bardziej zróżnicowanej bryle.

W zabudowie zwartej (np. wzdłuż ulicy) wybudowanie domku o nieregularnych kształtach, doskonałego pod względem rozwiązania architektonicznego nie jest wskazane, gdyż mógłby on swoją architekturą naruszyć harmonijną całość ulicy i wprowadzić nieład. Prawda jest, że budowa domku jednorodzinnego na wolnym terenie, ale w sąsiedztwie zabudowanej już ulicy, wymaga dużego umiaru i respektowania praw sąsiadów.

Sprawdza się tu zasada, że domek nie jest wtedy wygodny, gdy ma dużą powierzchnię, jest wysoki, przyozdobiony, ale wtedy, kiedy jego wygoda innowacyjność wyraża się umiarkowana powierzchnią, spokojnymi kształtami i dobraną odpowiednio kolorystyka. Doskonałość zależy od funkcjonalnie rozwiązanego rzutu, standardu powierzchni i wykończenia. Ważne jest też odpowiednie światło i produkty tego typu.

Przegląd różnorodnych projektów przedstawiony został w ostatnim rozdziale książki i może być pomocny przy wyborze właściwego rozwiązania. Wybrany projekt należałoby jednak rozpatrzyć w powiązaniu z konkretną działka, sąsiadującą zabudową i planem zagospodarowania terenu. Jeśli dokładnie zapoznałeś się z treścią tego artykułu, to na pewno będzie w stanie idealnie dopasować swój plan to rzeczywistego terenu na Twojej działce.

Category: Dom i wnętrze  Tags: , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.